Festansprache zum 1. August 2014 im Mettauertal

Gschätzti Awäsendi Sie froged sech vellecht, was de Präsident vo de Grüene do em Mettauertal macht. Jo ergend öpper muess mer jo jedes johr aafroge för die Feschtasproch am 1. Auguscht. Ond be de letschte Aargauer Sportgala in Suhr send de Peter Weber ond ich zuefälligerwiis am gliche Tisch gsässe ond er het vellecht dänkt […] » Weiterlesen